TFS – Jak zrobić skrypt Loop, żeby wykonywał się co sekundę przez określoną w skrypcie ilość razy?

W językach skryptowych nie ma znanego z innych języków polecenia ‘sleep’, żeby poczekać np. sekundę – to zatrzymało by działanie całego serwera gry.
W takich językach najczęściej dostępne są funkcje do ‘planowania zdarzeń’ – to znaczy specjalna lista gdzie są spisane funkcje i czas po jakim mają być wykonane.

Przykład w LUA w serwerze gry TFS 1.3 (funkcja do tego służąca: addEvent ).
Do funkcji addEvent można przekazywać parametry, ale nie mogą to być obiekty zdefiniowane w silniku TFS jak Player, Creature, Item itp. – może to doprowadzić do crasha serwera i każde takie użycie generuje komunikat w konsoli.

Ta funkcja (akcja do dodania w actions) wykona się 3 sekundy po użyciu przedmiotu i wyświetli animacje ‘POFF’ na pozycji gracza.
Zamiast przekazywać jako parametr gracza (obiekt Player), przekazujemy jego ID (numer), a w momencie wykonania ‘zdarzenia’ zamieniamy go ponownie na obiekt Player.

function wyslijAnimacjeNaPozycjeGracza(playerId)
  -- zamieniamy liczbę playerId w obiekt player
  local player = Player(playerId)
  -- UWAGA: gracz moze w tym czasie zginac/wylogowac sie, wiec zawsze sprawdzamy czy udalo sie utworzyc obiekt 'player'
  if player then
   player:getPosition():sendMagicEffect(CONST_ME_POFF)
  end
end

function onUse(player, item, fromPosition, target, toPosition, isHotkey)
  addEvent(wyslijAnimacjeNaPozycjeGraczaZaSekunde, 3000, player:getId())
  return true
end

Ta funkcja zostanie wykonana 2 razy w odstępach sekundy:

function twojaFunkcjaDoWykonaniaKilkaRazy(iloscPowtorzen, czasMiedzyPowtorzeniami)
  -- kod odpowiadajacy za powtarzanie
  iloscPowtorzen = iloscPowtorzen - 1
  if (iloscPowtorzen > 0 ) then
    -- parametry przekazywane do funkcji 'addEvent' to kolejno:
    -- 1: nazwa funkcji ktora ma sie wykonac
    -- 2: czas po jakim ma sie wykonac, 1000 = 1 sekunda
    -- 3 i kolejne - sa opcjonalne - wszystkie kolejne parametry zostana przekazane do wykonywanej funkcji w takiej kolejnosci jak zostaly podane
    addEvent(twojaFunkcjaDoWykonaniaKilkaRazy, czasMiedzyPowtorzeniami, iloscPowtorzen, czasMiedzyPowtorzeniami)
  end

  -- kod ktory ma sie wykonywac (twoj wlasny):
  print('zostalo powtorzen:', iloscPowtorzen)
end

twojaFunkcjaDoWykonaniaKilkaRazy(2, 1000, 'testowy test', 12345)

Przykład z tą samą funkcją, ale teraz z przekazaniem parametrów. W funkcji wykonywanej ‘później’ nie masz dostępu do zmiennych które są dostępne w ‘aktualnie’ wykonywanym skrypcie (tym który ‘planuje’ wykonanie funkcji), więc trzeba je przekazać.

function twojaFunkcjaDoWykonaniaKilkaRazyZParametrami(iloscPowtorzen, czasMiedzyPowtorzeniami, parametr1, parametr2)
  -- kod odpowiadajacy za powtarzanie
  iloscPowtorzen = iloscPowtorzen - 1
  if (iloscPowtorzen > 0 ) then
   addEvent(twojaFunkcjaDoWykonaniaKilkaRazyZParametrami, czasMiedzyPowtorzeniami, iloscPowtorzen, czasMiedzyPowtorzeniami, parametr1, parametr2)
  end

  -- kod ktory ma sie wykonywac:
  print('parametr 1 ma wartosc:', parametr1)
  print('parametr 2 ma wartosc:', parametr2)
end

twojaFunkcjaDoWykonaniaKilkaRazyZParametrami(5, 1000, 'testowy test', 12345)

Leave a Reply

Your email address will not be published.